ChanServ Akick | |  

Akick -> Bir kanal icin autokick listesini düzenler. Eger autokick listesinde bulunan bir kullanici kanala girmeye calisirsa, ChanServ tarafindan kanaldan banlanir ve atilir.-/Cs akick #kanal add nick!*@* sebep (eklemek), /Cs akick #kanal del nick!*@* (silmek), /Cs akick #kanal list (listelemek) için kullanılır.

[Eğitim Konusu]: ChanServ Akick

“Auto kick” yani Türkçe karşılığı “Otomatik kick” anlamındadır. Belirlediğimiz kullanıcı maskesine sahip kullanıcıların,
kanala girişini engellemek içim kullanılan chanserv özelliğidir. Ayrıntılı bilgi almak için “/cs help akick” komutunu uygulayabilirsiniz.

Kullanım Şekli » /cs akick #Kanal parametre <Nick!Ident@Host>

Bir kanalın akick listesi üzerinde değişiklik yapabilmek için bazı parametrelerden faydalanırız. Bu parametrelerin
tanımları ve örnek gösterimleri aşağıda gösterilecektir.

[Add]: Belirtilen maskeyi, kanalın akick listesine eklemek için kullanılan parametredir.
Kullanım Şekli » /cs akick #Kanal add Nick!Ident@Host Sebep
Örnek Kullanım » /cs akick #Help add *!HelpTeam@* Yasak

[Del]: Belirtilen maskenin, kanalın akick listesinden silmek için kullanılan parametredir. Maske yerine numara veya
numara aralığı belirterek de, akick listesinde bulunan ve belirtilen sıra(lar)daki akick maskelerini silebilmemiz mumkundur.
Kullanım Şekli » /cs akick #Kanal del Nick!Ident@Host
Örnek Kullanım » /cs akick #Help del *!HelpTeam@*
Örnek Kullanım » /cs akick #Help del 5-15

[List]: Belirtilen kanalın akick listesine kayıtlı maskeleri listelemek için kullanılan parametredir. Del parametresinde
olduğu gibi, numara veya numara aralığı belirterek bu numaralara sahip akickleri de listelememiz mmkundur.
Kullanım Şekli » /cs akick #Kanal list
Örnek Kullanım » /cs akick #Help list 10-25

[View]: Belirtilen kanalın akick listesine kayıtlı maskeleri ayrıntılı bilgileriyle listelemek için kullanılan parametredir.
Bu ayrıntılı bilgiler içerisinde ; akick maskesinin ne zaman eklendiği, kim tarafından eklendiği ve en son hangi tarihte kullanıldığı
gibi bilgiler mevcuttur. List ve Del parametrelerinde olduğu gibi, burada da numara veya numara aralığı belirtmemiz mümkündür.
Kullanım Şekli » /cs akick #Kanal view
Örnek Kullanım » /cs akick #Help view 10-25

[Count]: Belirtilen kanalın akick listesinde kaç adet maske olduğunu görüntülemek için kullanılan parametredir.
Kullanım Şekli » /cs akick #Kanal count

[Enforce]: Belirtilen kanaldan, akick listesine ekli olan maskelere sahip ve kanalda bulunan kullanıcıları
kanaldan uzaklaştırmak için kullanılan parametredir.
Kullanım Şekli » /cs akick #Kanal enforce

Bilgi » Enforce komutunun bir başka özelliği ise ; “set restricted” özelliği aktif edilmis bir kanalda, kanalın
access listesinde bulunmayan kullanıcıların tamamını tek bir seferde kanaldan atmasıdır.

Asagidaki akick konulu eğitim örneklerle beraber pekiştirilecektir.

Örnek » İçersinde “desk” sözcüğü geçen nicklerin #Help kanalına girişini engellemek istiyorum.
Cevap » /cs akick #Help add *desk*!*@*

Örnek » Identi “HelpTeam” olan maskeyi, #Help kanalının akick listesinden silmek istiyorum.
Cevap » /cs akick #Help del *!HelpTeam@*

Örnek » #Help kanalının akick listesinde bulunan, 12’den 25’e kadar olan akickleri listelemek istiyorum.
Cevap » /cs akick #Help list 12-25

Örnek » #Help kanalında, ” *!HelpTeam@* ” maskesine atılan akickin en son ne zaman uygulandığını görüntülemek istiyorum.
Cevap » /cs akick #Help view *!HelpTeam@*

Örnek » #Help kanalının akick listesinde kaç adet kayıtlı maske olduğunu görüntülemek istiyorum.
Cevap » /cs akick #Help count

Örnek » #Help kanalının akick listesine eklediğim maskelere sahip kullanıcıları, tek bir komutla kanaldan uzaklaştırmak istiyorum.
Cevap » /cs akick #Help enforce

Bir cevap yazın