MemoServ Set | |  

MemoServ Set, çeşitli not seçeneklerimizi düzenlemede kullanılır. Ayrıntılı bilgi almak için /ms help set komutunu uygulayabilirsiniz.

Kullanım Şekli » /ms set seçenek parametre

Kullanım şeklinde belirtilen bu seçenekler ; Notify, Limit ve Forward seçenekleridir.
Aşağıda bu seçeneklerin ne anlama geldikleri ve alt parametreleri gösterilecektir.

[Notify]: Yeni notların bize ulaşması durumunda ne zaman uyarılacağımızı ayarlayabileceğimiz bir seçenektir. Parametreleri aşağıdadır ;
Kullanım Şekli » /ms set notify parametre

/ms set notify on –> Sunucuya giriş yapar yapmaz, away modundan döner dönmez ve notlar size gönderildikleri anda uyarılırsınız.
/ms set notify logon –> Sunucuya giriş yapar yapmaz, away modundan döner dönmez uyarılırsınız.
/ms set notify new –> Notlar size gönderildikleri anda uyarılırsınız.
/ms set notify off –> Bu seçenek ile herhangi bir uyarı almazsınız.

[Limit]: Sizin veya belirtilen kanalın alabileceği en fazla memo sayısını ayarlayabileceğiniz bir seçenektir.
Bu limit en fazla 20 olabilir. Eğer bu limiti 0 olarak ayarlarsanız, size herhangi bir memo gönderilemeyecektir.
Kullanım Şekli » /ms set limit sayı

Örnek » Memo limitimin 10 olmasını istiyorum.
Cevap » /ms set limit 10

[Forward]: Size gönderilen memoların ; servisler tarafından saklanıp saklanmayacağını veya
nickinizin kayıtlı email adresine iletilip iletilmeyeceğini ayarlayabileceğiniz bir seçenektir. Parametreleri aşağıdadır ;
Kullanım Şekli » /ms set forward parametre

/ms set forward on –> Notlar direk olarak nickinizin kayıtlı olduğu email adresinize iletilecek ve servisler tarafından saklanmayacaklardır.
/ms set forward copy –> Notlar hem nickinizin kayıtlı olduğı email adresinize iletilecek hem de servisler tarafından saklanılacaktır.
/ms set forward off –> Notlar sadece servisler tarafından saklanılacaktır.

Bilgi » Eğer ON seçeneği aktif edilirse, size yeni memo ulaşması durumunda servisler tarafından bir uyarı almazsınız.

Bir cevap yazın